Бронь

1. Подарунковий сертифікат (надалі – «Подарунковий сертифікат», «Сертифікат») – це іменний документ вільної форми, який підтверджує внесення попередньої оплати за товар/послугу, що відповідає номіналу Сертифікату. Подарунковий сертифікат надає його пред’явникові право обміняти роздрукований або електронний Подарунковий сертифікат на будь-які товари/послуги від DiAnna Medical&SPA  (надалі – Товариство), протягом строку дії Подарункового сертифікату. 

2. Подарунковий сертифікат не є платіжним документом або цінним папером. Власником Подарункового сертифіката вважається особа, яка вказана у Сертифікаті як отримувач послуг.

 3. Подарунковий сертифікат можна придбати шляхом безготівкового розрахунку та/або розрахунку платіжною карткою чи готівкою в Комплексі DiAnna Medical&SPA  .

 4. Подарунковий сертифікат може бути виданий на конкретну послугу та/або номінальну суму. 

5. Номінал Подарункового сертифіката вказується в гривнях і дорівнює його вартості. Подарункові сертифікати можуть бути видані на будь-яку суму за бажанням Покупця такого Сертифікату.

 6. Термін дії Подарункового сертифіката вказується у Сертифікаті з моменту його придбання і додати, зазначеної на ньому. Загальний термін дії Подарункових Сертифікатів, виданих DiAnna Medical&SPA складає 6 (шість ) місяців з моменту оплати.

 7. У разі, якщо протягом терміну дії Подарункового сертифіката не буде реалізоване право на отримання товарів/послуг у межах номіналу Подарункового сертифіката, вартість Сертифіката поверненню не підлягає. Пред’явник Подарункового сертифіката втрачає право на його використання згідно з цими Правилами з 00:00 годин дати, наступної за останнім днем терміну дії Подарункового сертифіката. 

8. Подарунковий сертифікат може бути використаний тільки один раз під час здійснення операції за одним фіскальним чеком. За одним фіскальним чеком може бути використано необмежену кількість Подарункових сертифікатів, якщо сукупно їхній номінал дорівнює або є меншим від загальної вартості товару. Для реалізації права на отримання товарів/послуг у межах номіналу Подарункового сертифіката (активація Подарункового сертифіката) особа, зазначена в Сертифікаті, повинна передати менеджеру роздрукований або електронний Подарунковий сертифікат. 

9. Подарунковий сертифікат є іменним: використати його може особа, яка вказана у Сертифікаті як отримувач послуг. 

10. Вартість товару/послуг має дорівнювати або перевищувати номінал одного чи декількох Подарункових сертифікатів, які використовуються під час купівлі. Якщо вартість послуг перевищує номінал наданих Подарункових сертифікатів, його пред’явник доплачує різницю між номіналом Подарункових сертифікатів та вартістю послуг готівковими грошовими коштами або шляхом безготівкового розрахунку. 

11. Обмін і повернення товарів, придбаних з використанням Подарункового сертифіката, здійснюються в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

12. Подарунковий сертифікат не підлягає поверненню та зворотньому обміну на грошовий еквівалент. 

13. Придбання Подарункового сертифіката свідчить про: – сплату Покупцем/власником Подарункового сертифіката його вартості, зазначеної на Подарунковому сертифікаті як його номінал та/або вартості послуг, право на отримання яких надає такий Сертифікат; – ознайомлення та згоду Покупця/власника Подарункового сертифіката з цими Правилами. 

14. У випадку придбання Подарункового сертифіката на користь третіх осіб, Покупець зобов’язаний надати повну інформацію про умови його використання та самостійно відповідає за їх дотримання пред’явником.

 15. Товариство звільняється від визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення цих Правил, якщо таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин (будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають без вини Товариства, поза його волею або всупереч волі чи бажанню Товариства, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, карантинні обмеження тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Товариством цих Правил або тимчасово перешкоджають такому виконанню. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню Товариством цих Правил, то їх виконання зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

 16. Факт вчинення пред’явником Подарункового сертифіката дій, спрямованих на активацію Подарункового сертифікату та/або факт активації Подарункового сертифікату та/або використання Подарункового сертифікату є достатнім та належним підтвердженням того, що пред’явник Сертифікату ознайомлений з умовами активації та Правилами використання Подарункового сертифікату, повністю і безумовно з ними погоджується.  

17. Подарунковий сертифікат не може бути використаний на інших умовах, ніж ті, що визначені цими Правилами.