Програма має призначення:
Запальні захворювання чоловічих статевих органів (хронічний простатит, уретрит), чоловічі сексуальні розлади, доброякісна гіперплазія передміхурової залози (простати). Для жінок – можна уникнути безліч проблем та попередити захворювання, налагодити менструальний цикл, усунути запальні процеси. 

Санаторно-курортне лікування

Процедури, що входять у вартість програми (згідно призначень лікаря):

Процедура 7 днів 14 днів 21 день
Консультація уролога 1 процедура 2 процедури 2 процедури
Консультація проктолога (по показам) 1 процедура 1 процедура 1 процедура
Лабораторна діагностика (загальний аналіз крові, біохімія крові, загальний аналіз сечі, аналіз соку простати, простатоспецифічний антиген (ПСА), тестостерон) 1 процедура 1 процедура 1 процедура
УЗД нирок, сечового міхура, простати 1 процедура 1 процедура 1 процедура
Вакуумна терапія 4 процедури 7 процедур 10 процедур
Трансректальна електростимуляція простати 4 процедури 7 процедур 10 процедур
Гідромасаж органів тазу та нижніх кінцівок з перозоном 4 процедури 7 процедур 10 процедур
Висхідний душ 4 процедури 7 процедур 10 процедур
Мікроклізми з відваром ромашки, гарбузовою або обліпиховою олією 4 процедури 7 процедур 10 процедур
Заняття в басейні без обмежень без обмежень без обмежень
Заняття в тренажерному залі без обмежень без обмежень без обмежень
Вартість програми 4355 грн. 6380
грн.
8405 грн.

Основні терапевтичні ефекти, які очікуються:
Покращення статевої функції у чоловіків, покращення крово- і лімфообігу, усунення застійних явищ в простаті, дренування простатичних залоз по їх вивідних протоках, відновлення кровообігу в статевому органі, стимулювання спиномозкових центрів, які координують еректильної складової статевого акту, зменшення еректильної дисфункції, профілактика загострень хронічних захворювань чоловічої статевої сфери.

рус
Программа имеет предназначение:
Воспалительные заболевания мужских половых органов (хронический простатит, уретрит), мужские сексуальные расстройства, доброкачественная гиперплазия предстательной железы (простаты).

Санаторно-курортное лечение

Процедуры, входящие в стоимость программы (согласно назначений врача):

Процедура 7 дней 14 дней 21 день
Консультация уролога 1 процедура 2 процедуры 2 процедуры
Консультация проктолога (по показаниям) 1 процедура 1 процедура 1 процедура
Лабораторная диагностика (общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи, анализ сока простаты, простатоспецифический антиген (ПСА), тестостерон) 1 процедура 1 процедура 1 процедура
УЗИ почек, мочевого пузыря простаты 1 процедура 1 процедура 1 процедура
Вакуумная терапия 4 процедуры 7 процедур 10 процедур
Трансректальная электростимуляция простаты 4 процедуры 7 процедур 10 процедур
Гидромассаж органов таза и нижних конечностей с перозоном 4 процедуры 7 процедур 10 процедур
Высходной душ 4 процедуры 7 процедур 10 процедур
Микроклизмы с отваром ромашки, тыквенным или облепиховым маслом 4 процедуры 7 процедур 10 процедур
Занятие в бассейне без ограничений без ограничений без ограничений
Занятие в тренажерном зале без ограничений без ограничений без ограничений
Стоимость программы 4355 грн. 6380 грн. 8405 грн.

Основные терапевтические эффекты, которые ожидаются:
улучшение половой функции у мужчин, улучшение крово- и лимфотока, устранение застойных явлений в простате, дренирование простатических желез по их выводных протоках, восстановление кровообращения в половом органе, стимулирование спинномозговых центров, координирующих эректильной составляющей полового акта, уменьшение эректильной дисфункции, профилактика обострений хронических заболеваний мужской половой сферы.

англ
The program has a purpose:
Inflammatory diseases of the male genital organs (chronic prostatitis, urethritis), male sexual disorders, benign prostatic hyperplasia (prostate gland).

Spa Treatment
Procedures included in the cost of the program (as prescribed by a doctor):

Procedure 7 days 14 days 21 days
Consultation by a urologist 2 procedures 2 procedures 2 procedures
Consultation by a proctologist 1 procedure 1 procedure 1 procedure
Laboratory diagnosis (general blood test, blood biochemistry, general urine analysis, prostate juice analysis, prostate-specific antigen (PSA), testosterone) 1 procedure 1 procedure 1 procedure
Ultrasound of the kidneys, bladder, prostate 1 procedure 1 procedure 1 procedure
Vacuum therapy 4 procedures 7 procedures 10 procedures
Transrectal electrostimulation of the prostate 4 procedures 7 procedures 10 procedures
Hydromassage of pelvic organs and lower limbs with perozone 4 procedures 7 procedures 10 procedures
Microclysters with a decoction of chamomile, pumpkin or sea buckthorn oil 4 treatments 7 treatments 10 treatments
Pool Lesson Unlimited Unlimited Unlimited
Gym Training Unlimited Unlimited Unlimited
Program Cost 4355 UAH 6380 UAH 8405 UAH

The main therapeutic effects that are expected:
Improvement of male sexual function, improvement of blood and lymph flow, elimination of congestion in the prostate, drainage of the prostatic glands along their excretory ducts, restoration of blood circulation in the sexual organ, stimulation of the spinal centers coordinating the erectile component of sexual intercourse, reduction of erectile dysfunction, prevention of exacerbations of chronic diseases male genitalia.

Зв'яжіться з нами!